Prof. Dr. Hasan AKAN'ın Resmi Web Sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.    -    İLETİŞİM: (0535) 683 03 47    -    Sosyal Medya Hesapları İçin
  • https://www.facebook.com/hasan.akan.142
  • https://twitter.com/hasanbotanist
  • https://www.instagram.com/hasan.akan.142/
    • Prof. Dr. Hasan AKAN
    • Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı

BİLİMSEL YAYINLARIM

 ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Yıldırımlı Ş. ve Akan, H.  New floristic records for the  various squares in the flora of  Turkey,  Ot Sistematik Botanik Dergisi 2 (1): 125-131 (1995)
Yıldırımlı Ş. ve Akan, H.  New floristic records for the  various squares in the flora of  Turkey,  Ot Sistematik Botanik Dergisi 2 (1): 125-131 (1995).
Akan, H and Civelek, Ş., Astragalus aytatchii (Fabaceae), a new species from Anatolia, Turkey,  Ann. Bot. Fennici 38 (3): 167-170  (2001) (SCI-Expanded).
Tatlı, Â., Akan, H., Tel, A.Z. and Kara, C., The flora of Upper Ceyhan Valley (Kahramanmaraş / Turkey), Turkish Journal of Botany 26: 259-275 (2002). 
Türkoğlu, İ, Akan, H and Civelek, Ş.,  A new species of Centaurea (Asteraceae) from Turkey, Botanical Journal of Linnean Society 143:207-212 (2003) (SCI).
H. AKAN & H. DUMAN, New Species Of Astragalus Sect Alopecuroidei
Leguminosae From Turkey, BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY,
2003, 0024-4074.
Akan, H. and Eker, İ. Some morphological and anatomical investigations on autumn species of Crocus L. occuring in Şanlıurfa, Turkish Journal of Botany 28: 185-191 (2004).
Akan, H., Aslan, M. ve Eker, İ.,  Capparis L. (Kebere) cinsinin GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesindeki işlenmesi, ihracatı ve son populasyon durumu, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11 (1):105-118, 2004
Akan, H., Aslan, M. ve Eker, İ.,  Capparis L. (Kebere) cinsinin GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesindeki işlenmesi, ihracatı ve son populasyon durumu, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11 (1):105-118, 2004
 Akan, H. and Aytaç, Z. Astragalus ovabaghensis (Fabaceae), A new species from Turkey:  Ann. Bot. Fennici  41: 209–212, (2004) (SCI-Expanded).
Satıl; F, Eker, I and Akan, H. Some contributions to the  morphological and anatomical description of  Anemone coronaria L. (Ranunculaceae) occuring  in  Şanlıurfa, Turkey,   Asian Journal of Plant Science 4 (1): 40-43 (2005).
Akan, H., Aslan, M. ve  Balos, M.M., Şanlıurfa’nın kent merkezindeki semt pazarlarında satılan bazı bitkiler ve kullanım amaçları, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12 (2): 43-58,  2005
Akan, H., Aslan, M. ve  Balos, M.M., Şanlıurfa’nın kent merkezindeki semt pazarlarında satılan bazı bitkiler ve kullanım amaçları, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12 (2): 43-58,  2005
Akan, H and Satıl, F. Morphological and anatomical investigations on some species of Colchicum L. occuring in south east Anatolia, Turkey,  Journal of Biological Sciences 5 (4): 402-410 (2005).
 Ekim, T., Akan, H., Çetin, E. and Polat, T. The flora of Kuyulu Erosion District (Adıyaman / Turkey),  Asian Journal of Botany  4 (2): 171-183 (2005).
Aydoğdu, M and Akan, H.  The flora of Kalecik Mountain (Şanlıurfa, Turkey), Turkish Journal of Botany 29: 155-174 (2005). 
 Akan, H., Kaya, Ö.F., Eker, İ. and Cevheri, C. The flora of Kaşmer Dağı (Şanlıurfa), Turkish Journal of Botany 29 (4):291-310, 2005.
 Akan, H and Eker, İ. Chek-list of  the genus Colchicum in flora of Turkey,  Turkish Journal of Botany  29 (4):327-331, 2005. 
 Akan, H, Tatlıdil, S and Bıçakçı, A. Pollen morphology of Astragalus L. section Alopecuroidei DC. (Fabaceae) in Turkey, International Journal of Botany 1 (1):50-58,  2005.
H AKAN & N. EKER, A new record for Turkey: Colchicum crocifolium, with a
contribution to the description of the species, BELGIAN JOURNAL OF BOTANY,
2005, 0778-4031, 138, 1, 93-96.
M. EKICI, H. AKAN & Z. AYTAÇ, Contribution To The Genus Astragalus L. (fabaceae)
In Turkey: Astragalus Wagneri Bunge, Astragalus Lycaonicus Hub.-mor. Reese And
Their Relations,, belgian Journal of botany, 2005, 0000-0000, 138, 2, 192-198.
F. SATIL & H. AKAN, Sanlıurfa?da Yayılıs Gösteren Bazı Endemik Ve Nadir Geofitler
Üzerinde Anatomik Arastırmalar,, ekoloji, 2006, 0000-0000, 15, 58, 21-27.
H. AKAN, F. SATIL & I. EKER, The Morphological And Anatomical Properties Of
Endemic Crocus Leichtlinii D Dewar Bowles Iridaceae In Turkey, PAKISTAN
JOURNAL OF BOTANY, 2007, 0556-3321, 39, 3, 711-718.
Balos M.M, Akan H. Zeytinbahçe-Akarçay (Birecik, Şanlıurfa) arasında kalan bölgenin etnobotanik özellikleri, Selçuk Ün.,  Fen Edeb Fak Fen dergisi, 29:155-171 (2007)  
H. AKAN, Akan, H. Tay, D. Potential Herbaceous Ornamental Plants Of Upper
Mesopotamia: Genetic Resources, Distribution And Field Surveys,, Acta Hort.,
2007, 0000-0000, 760, 606-619.
H. AKAN, I. EKER & M. KOYUNCU, The Geophytic Flora Of Sanlıurfa Province,
Turkey, Turkish Journal of Botany, 2008, 1300-008X, 367-380.
C. VURAL, M. EKICI, H. AKAN & Z. AYTAÇ, Seed Morphology And Its Systematic
Implications For Genus Astragalus L Sections Onobrychoidei Dc Uliginosi Gray And
Ornithopodium Bunge Fabaceae, PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, 2008,
0378-2697.
Balos MM, Akan, H. Flora of the region between Zeytinbahçe and Akarçay (Birecik, Şanlıurfa), Turkey, Turk J Bot, 32:201-226 (2008)
H. AKAN, M. EKICI & M. FIRAT, Astragalus Bahcesarayensis Leguminosae
Papilionoideae A New Species Of Section Alopecuroidei Dc From Turkey, Bot J Linn
Soc, 2008, 0000-0000.
Martin E, Akan H, Ekici M, Aytaç Z. Karyomorpgological studies on section Buceratus Boiss. of Trigonella L. (Leguminosae) from Turkey".CARYOLOGIA, Cilt: 61, No: 3, Sf: 225-236, 2008 (SCI)
Akan H, Balos M.M,  GAP Bölgesinden toplanan meyan kökü (Glycrrhiza glabra L.) taksonunun ihracat durumu, etnobotanik özellikleri ve tıbbi önemi, Fırat Ün Fen ve Müh. Bilimleri dergisi, 20 (2):233-241 (2008)
Akan, H., Korkut, M.M., Balos M.M. , Arat dağı ve Çevresinde (Birecik, şanlıurfa) Etnobotanik Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,  20 (1): 67-81 (2008)
H. AKAN & M. BALOS, Check-list Of The Genus Biarum Schott In The Flora Of
Turkey, With A New Record For Turkey: Biarum Syriacum (spreng.) H.riedl,, Turkish
Journal of Botany, 2008, 1300-008X, 32, 305-310.
Korkut M, Akan H, Balos M (2008). Arat dağı Florası (Birecik, Şanlıurfa/Türkiye), SÜ Fen Edeb Fak Dergisi, 31:67-86, Konya.
PINAR M, EKİCİ M, AYTAÇ Z, AKAN H ve ark. (2009). Pollen morphology of Astragalus L. sect. Onobrychoidei DC. (Fabaceae) in Turkey, Turk J Bot, 33 (2009) 291-303 (2009) (SCI)
Yılmaz A, Martin E, Ünal F and Akan H (2009) Karyological study on six Trigonella L. species (Leguminosae) in Turkey, Caryologia, 62:2 (89-94) (2009).  (SCI)
EKER İ, & AKAN, H (2010). Last two hundred individuals:Rediscovery of Scilla mesopotamica Speta,a threatned endemic species in Turkey, Acta Soc Bot Poloniae, 79 (1):31-36.(2010).
ESRA MARTİN, HASAN AKAN, MURAT EKİCİ, ZEKİ AYTAÇ . Karyology of ten Turkish Trigonella L. (Leguminosae) species from section Cylindricae Boiss., Turk. J. Bot., 34, (2010), 485-494.(2010).
Aslan M, Akan H, Balos M.M (2011) Şanlıurfa'da Bazı Odunsu Bitkilerin Etnobotaniği Üzerine Bir Araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi Cilt:18 Sayı:1 Sayfa 117-137
Martin, E., H. Akan, M. Ekici and Z. Aytac. New chromosome numbers in the genus Trigonella L. (Fabaceae) from Turkey. Afr. J. Biotechnol., 10: 116-125. (2011).
 Sylvi H, Akan H, Çelik B, Manfred H .. The climate of Younger Dryas as a boundary for Einkorn domestication. Veget Hist Archaebot. (2011).
Esra Martin, H. Akan, M. Ekici, Z. Aytac. Karyotype analysis of ten sections of Trigonella (Fabaceae), Comparative Cytogenetics 5 (2) 105-121 (2011) :
Çeter T, Pınar M, Akan H, Ekici M, Aytaç Z (2012). The comparative seed morphology of Trigonella L. species in Turkey, African Journal of Agricultural Research, Vol 7 (3), 509-522.

 The Ethnobotany of some Legume plants around Birecik (Şanlıurfa)HASAN AKAN,maruf balos,AHMET ZAFER TEL , Yayın Yeri:ADYÜTAYAM , 2013

Akan H (2013). An Ethnobotanical Investigation on The Baskets of Mardin, South East Anatolia. Adyütayam Cilt 1, Sayı 1: 21-30.

 

Akan H, Aydoğdu M, Korkut MM, & Balos, M. M. (2013). An ethnobotanical research of the Kalecik mountain area Şanlıurfa, South-East Anatolia. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma6(2), 84-90.

Abak, F., & Akan, H. (2014). The flora of Asteraceae family in Şanlıurfa/Turkey. Biological Diversity and Conservation7(1), 68-78.

 

H. AKAN & Z. AYTAC, The revision of the section Alopecuroidei of the genus
Astragalus (Fabaceae) in Turkey, TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 2014, 1300-
008X, 38, 1, 37-59.

Pinar, N. M., Akan, H., Ceter, T., Aytac, Z., Ekici, M., Acar, A., & Akdogan, S. (2014). Comparative pollen morphology of annual Trigonella L.(Fabaceae) in Turkey. Plant systematics and evolution300(4), 689-708.

 

Ekici, M., Akan, H. & Aytaç Z. (2015). Taxonomic revision of Astragalus L. section Onobrychoidei DC.(Fabaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany39(4), 708-745.

Balos M. M. & Akan, H. (2015). Jurinea mesopotamica Hand.-Mazz. Asteraceae’nın Türkiye’deki varlığı ve taksonomisine katkılar. Bağbahçe Bilim Dergisi2(3), 1-8.

 

Akan, H. &Bakır Sade Y (2015). Kahta (Adıyaman) merkezi ve Narince köyünün etnobotanik açıdan araştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi4(2).

 

Çullu, M., Pınar, A., Bilgili, A., Almaca, A., Aydemir, A., Öztürkmen, A., Akan H.. & Sucuka, D. (2015). Türkiye güney sınırı mayınlı alanların toprak ve tarım potansiyeli. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi19(1), 38-46.

 

Akan H., & Ayaz H (2016). Gölpınar Şanlıurfa-Türkiye mesire yeri florası ve etrafındaki köylerin etnobotanik özellikleri. Bağbahçe Bilim Dergisi2(3), 19-56.

 

Synopsis of the section Dissitiflori DC. in genus Astragalus L. (Fabaceae) in Turkey  ZEKİ AYTAÇ,HASAN AKAN,MURAT EKİCİ,mustafa özkan , Yayın Yeri:ot sistematik botanik dergisi , 2016
Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri (ulakbim)   Özgün Makale     

Biarum aleppicum J Thiébaut Araceae Türkiye için yeni bir tür kaydı HASAN AKAN, hasan yıldırım, maruf balos ,yusuf altıoğlu , Yayın Yeri:bağbahçe Bilim , 2016

Synopsis of the sect. Incani DC. in genus Astragalus L. (fabaceae) in Turkey ZEKİ AYTAÇ,HASAN AKAN,MURAT EKİCİ,mustafa özkan , Yayın Yeri:ot sistematik botanik dergisi , 2016  

Akan, H., Öz, A., & Pekmez, H. (2018). Some of the Plants Species used Among the Local People in Ortaca (Muğla). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(9), 1168-1174.

Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Biarum Schott (Araceae Juss.) Cinsine Ait Taksonların Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi cahit çeçen,HASAN AKAN,maruf balos , Yayın Yeri:KSÜ doğa ve tarım , 2019
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale 

Çeçen, C., Akan H, & Balos, M. M.  (2019). Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Eminium (Blume) Schott (Araceae Juss.) Cinsine Ait Taksonların Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22, 296-309
Öz, A., & Akan, H. (2019). The geophyte flora of Dalaman and Ortaca districts of Muğla/Turkey province. Biological Diversity and Conservation, 12(1), 39-49
Aslan M & Akan H (2019). Şanlıurfa ormanlarındaki doğal odunsu bitkilerin ve park-bahçe bitkilerinin tespiti ve peyzaj değerlerinin belirlenmesi. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 12(1), 50-65

Aktepe ve Zeytinoba Köyleri (Hassa / Hatay-Türkiye) Arasında Kalan Bölgenin Florası ve Etnobotaniği Üzerine Bir Araştırma büşra abuzar kerar, HASAN AKAN , Yayın Yeri:bağ bahçe bilim, 2019
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

Tek Tek Dağları Milli Parkı (Şanlıurfa-Türkiye) Eteklerindeki Bazı Köylerde Etnobotanik Bir Çalışma esra şahin fidan, HASAN AKAN, Yayın Yeri: Bağ bahçe bilim , 2019
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

Ötnü H & Akan H (2020). Şanlıurfa’daki Eczanelerde ve Aktarlarda Fitoterapi Amaçlı Satılan Bitkiler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi23(4), 947-965

 

Yayğın, R., & Akan H (2020). Harran Üniversitesi Osmanbey, Eyyübiye, Yenişehir ve Şairnabi Kampüslerinin Peyzaj Bitkileri Üzerine Değerlendirmeler. Turkish Journal of Forest Science4(2), 351-395.

Aslan S., Akan H, & PEKMEZ, H. (2020). Yaslıca beldesi ve Arıkök mahallesi (Şanlıurfa)’nin etnobotanik açıdan araştırılması. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma13(1), 44-61.

 

Çeçen, C., Akan H, & Balos, M. M. (2020). Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Arum rupicola Boiss. var. rupicola ve Arum dioscoridis Sm. Taksonlarının Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi23(1), 135-147.

 

Latifi, A., & Akan H (2020). Harran Üniversitesi Herbaryum (HARRAN)’undaki Fabaceae Familyasının Taksonları. Turkish Journal of Bioscience and Collections4(2), 64-104.

 

Akan, H., Ekici, M., & Aytac, Z. (2020). The synopsis of the genus Trigonella L.(Fabaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany44(6), 670-693.

 

Zengin, G., Sinan, K. I., Ak, G., Angeloni, S., Maggi, F., Caprioli, G., ... & Mahomoodally, M. F. (2021). Preliminary investigation on chemical composition and bioactivity of differently obtained extracts from Symphytum aintabicum Hub.-Mor. &Wickens. Biochemical Systematics and Ecology94, 104203.

 

Alhasan, N. ve Akan, H. (2021). Harran Üniversitesi Herbaryumu (HARRAN)’ndaki Geofit Koleksiyonu. Turkish Journal of Bioscience and Collections, 5(1), 22-82.
Akan H and Balos, MM. Alkanna strigosa Boiss. & Hohen. (Boraginaceae) Kökünden Doğal Boya Eldesi. International Journal of Life Sciences and Biotechnology, 2021. 4(2): p. 224- 234. DOI: 10.38001/ijlsb.863562
Ayşe Nur Alkış, Arif Parmaksız, Hasan Akan. İbrahim'in doğum yeri olan şanlıurfa bitkisel pazarlarında zayıflama amacıyla kullanılan şifalı bitkilerin araştırılması. J Med Plants Stud 2021; 9 (2): 48-58. DOI: 10.22271 / bitkiler.2021.v9.i2a.1262
Akan H & Nihal Avcıl (2021). Malatya İlinde Yayılış Gösteren Astragalus L. Cinsi Üzerinde Floristik Araştırmalar, Bağbahçe Bilim, 8(1): 181 - 238
 Suruç İlçesindeki (Şanlıurfa-Türkiye) Aktarlarda Satılan Şifalı Bitkiler

Serhan Yalçın,HASAN AKAN,UĞUR ÇAKILCIOĞLU , Yayın Yeri:International Journal of Nature and Life Sciences , 2021

Araceae Familyasına Ait Bazı Taksonların Süt Pıhtılaştırma Özelliklerinin Araştırılması

Evaluation of chemical constituents and biological properties of two endemic Verbascum species

Gokhan Zengin a, *,1 , Mohamad Fawzi Mahomoodally b,1 , Kouadio Ibrahime Sinan a , Nabeelah Sadeer b , Filippo Maggi c , Giovanni Caprioli c , Simone Angeloni c,d , Adriano Mollica e , Azzurra Stefanucci e , Gunes Ak a , Ugur Cakılcıoglu f , Rıdvan Polat g , Hasan Akan h

Yeri: Process Biochemistry 2021

Suruç’ta (Şanlıurfa-Türkiye) Bazı Şifalı Bitkilerin Geleneksel Kullanımları Serhan YALÇIN1 , Hasan AKAN2 , Uğur ÇAKILCIOĞLU3*

Yeri:Türk Doğa ve Fen Dergisi-2021

FLORISTIC COMPOSITION IN THE RUDERAL AREAS OF SOUTHEAST ANATOLIA, TURKEY

ZEYNEP IZGÖRDÜ AND HASAN AKAN1
2021 Bangladesh Association of Plant Taxonomists

Bir Çocukta Yabani Yumru Zehirlenmesi: Eminium intortum (Banks & Sol.) Kuntze – İlk Olgu Sunumu

Abit DEMİR, Hasan AKAN, Mehmet Maruf BALOS, Hüseyin GÜMÜŞ

Yeri: Harran University, Art & Science Faculty, Biology Department - 2021

Allium mardinense (Amarylidaceae), a new species from

Balos M.M., Akan H., Yildırm H. & Geçit M. 2021: Allium mardinense (Amarylidaceae), a new

Yayın yeri: Zoological and Botanical Publishing Board

Tel, H. O. & Akan, H. (2021) Şanlıurfa (Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü)’da doğal yayılış gösteren bazı geofitlerin özellikleri ve peyzaj mimarlığında kullanimlari, Turkish Journal of Forest Science, 5(2), 366-381

Atçı E, Akan H, 2021. Cittaslow Şehri Halfeti (Şanlıurfa)’nin “Meyve Yemekleri Festivali”nin Etnobotanik Açıdan Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(4): 2537-2548. Tarih: 2021

Fatma Altına , Talip Çeterb , Cahit Çeçena, Hasan Akan
MORPHOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL INVESTIGATIONS ON SOME TAXA OF MEDICAGO L. (FABACEAE) GENUS DISTRIBUTING IN ŞANLIURFA

Yayın yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT NATURALSCIENCE AND ADVANCE PHYTOCHEMISTRY

Tarih: 2021

Cebrail Eksik1, Hasan Akan2

Mardin’in Kırsal Köylerindeki Yerli Halkın Kullandıkları Bazı Bitkilerin Etnobotanik Açıdan Değerlendirilmesi

Yayın yeri: Bağbahçe Bilim Dergisi

Serhan YALÇIN1 , Hasan AKAN2 , Uğur ÇAKILCIOĞLU3*

Traditional Uses of Some Food Plants in Suruç (Şanlıurfa, Turkey)

Yayın Yeri: Türk Doğa ve Fen Dergisi

Cahit Çeçen1, Hasan Akan1,* Hasan Yıldırım2 & Mehmet Maruf Balos1

Biarum × cinarense (Araceae), a new natural hybrid from SE Turkey

Yayın yeri: Zoological and Botanical Publishing Board

B. ULUSLARARAASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA  (Proceedings) BASILAN BİLDİRİLER : 

B1. Akan, H. Gümüş ve Yellice Dağları bitkilerinin tehlike sınıflarında yapılan bazı değişiklikler, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi (20-22 Mayıs), Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,  Biyoloji Bildiri Kitabı 270-272 (1998) (Tam metin).

B2. Akan, H.,  Temel, M. ve Tatlı, Â., Kütahya’da nadir yayılış gösteren Gentiana lutea ssp. sypmhandra (Murb.) Hayek üzerinde taksonomik, morfolojik ve ekolojik bir araştırma,  I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu (23-25 Eylül),   Bildiri Kitabı, Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:1, Bildiri kitabı,  269-278 (1999) (Tam metin).

B3. Tatlı, Â., Memiş, R., Akan, H. ve Temel, M. Kütahya’da yayılış gösteren endemik bitkilerin tehlike sınıfları açısından değerlendirilmesi, I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu (23-25 Eylül), Dumlupınar Ün. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:1,  Bildiri Kitabı, 280-294, (1999) (Tam metin).

B4. Tatlı, Â.,  Küçükkaraca, B. ve Akan, H.  Kütahya’nın Anıt Ağaçları, I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu (23-25 Eylül),   Dumlupınar Ün. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merk, Yayın No:1, Bildiri Kitabı, 623-630 (1999) (Tam metin).

B5. Tatlı, A., Akan, H., Tel, Z. and Kara, C., The flora of upstairs Ceyhan Valley (Kahramanmaraş), Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May, Abstracts: 19,  İstanbul 2000 (Bildiri) (Abstract-özet yayın).

B6. Akan, H. and Eker, İ.,  Some morphological and anatomical investigations on autumn species of Crocus L. spreading in Şanlıurfa, VI th Plant Life of Southwest Asia Symposium (10-14 June), Program & Abstracts: 35, Yüzüncü Yıl University, Van,  2002 (Poster) (Abstract-özet yayın).

B7. Eker, İ. and Akan, H., “Some morphologıcal observations on Sternbergia clusiana (Ker-Gawl.) Ker-Gawl. ex Sprengel spreading in Şanlıurfa and Kilis” VI th Plant Life of Southwest Asia Symposium (10-14 June), Program & Abstracts: 60, Yüzüncü Yıl University, Van,  2002, (Poster) (Abstract-özet yayın).

B8. Akan, H, Ekici, M. and Aytaç, Z.,  The endemic species of Trigonella and their conservation in Turkey, XVII. International Botanical Congress, Vienna, (17-23 July), Abstracts, p. 611, (2005 ) (Abstract-özet yayın).

B9. Akan, H. An ethnobotanical investigation on the baskets of Mardin, south Anatolia, IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul), Abstracts, p. 55 (2005) ((Abstract-özet yayın).

B10. Akan, H. and  Aslan M, A folkloric and ethno-botanical research on Şanlıurfa isot, (Capsıcum annuum L.), IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul)Abstracts, p. 15 (2005) (Abstract-özet yayın).

B11. Akan, H., Aslan, M. and Balos, M.M., An assesment of hand-made musical instruments in Şanlıurfa, SE Anatolia, IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul), Abstracts, p. 55, (2005) (Abstract-özet yayın).

B12. Akan, H., Aydoğdu, M and Korkut M, An ethnobotanical research of the Kalecik Mountain area (Şanlıurfa, South East Anatolia), IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul), Abstracts, p. 56, (2005) (Abstract-özet yayın).

B13. Eker, İ., & Akan H., Rediscovery of Scilla mesopotamica Speta (Liliaceae); a threatened endemic Turkish species, 20-26 June, Sofia,  Book of Abstracts, page 172, (2006), (Abstract-özet yayın) (Doçentlik sonrası)

B14. Akan H, Tay D,  Potential Ornamental Plants of Upper Mesopotamia:  Genetic Resources, Distribution and Preliminary Observations, 13-19 August, Seoul,  Abstracts book, page 8, (2006)(Abstract-özet yayın).

B15. Akan, H. The Botanical Tourism in Turkey, XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 35 (2010). (Abstract-özet yayın). (çağrılı Bildiri).

B16. Dabanlı D, Şapçı H, Ekici M, Özcan S, Vural C, Akan H. Phylogenetic relationship of Taxa Hypoglottidei DC. Section in genus Astragalus L. Using seed storage protein polymorphism, XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 88 (2010). (Abstract-özet yayın).

B17. Şapçı H, Dabanlı D, Özcan S, Ekici M, Vural C, Akan H.  Phylogenetic relationship of Taxa Dissitiflori DC. Section in genus Astragalus L. Using seed storage protein polymorphism, XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 117 (2010). (Abstract-özet yayın).

B18. Ekici M, Akan H, Aytaç Z.  The taxa of CR and EN catergories belong to sections  Hypoglottidei DC. and Dissitiflori DC. of Astragalus L. in Turkey. XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 146 (2010). (Abstract-özet yayın).

B19.  Akan H. GAP’ın Bitkisel Zenginliği ve Botanik Turizminde Değerlendirlmesi, I.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası (UDİSİS), Bildiri Kitabı, 267-274, 24-26 Mayıs Diyarbakır (2010) (Tam metin).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.
Tatlı, Â.,  Ölçer, H., Bingöl, N. ve Akan, H.,  (Editör) “I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu Bildiri Kitabı, 965 sayfa, Dumlupınar Ün. Çevre Sorunları Araş. ve Uyg. Merk. Yayın No:1, Tuğra Ofset (1999).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akan, H. ve Tatlı, Â., Gümüş ve Yellice Dağları florası üzerinde çalışmalar-I, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, (17-20 Eylül, İstanbul), Bildiri Kitabı, Cilt 1, 274-285 (1997) (Tam metin).

E2. Akan, H. ve Tatlı, Â., Gümüş ve Yellice Dağları florası üzerinde çalışmalar-II, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, (7-10 Eylül, Samsun), Bitki Sistematiği-Bitki Ekolojisi Seksiyonu Bildiri Kitabı, Cilt 1, 528-537 (1998)(Tam metin).

E3. Akan, H. ve Tatlı, Â, Beşkarış baraj alanının florası (Kütahya), Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu (21-23 Eylül), İstanbul Üniversitesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı, Bildiri Kitabı, 52-65,  Çantay Matbaası (1998) (Tam metin).

E4. Akan, H. and Eker, İ., Şanlıurfa’da yayılış gösteren Anemone coronaria L. (Ranunculaceae) üzerinde bazı morfolojik gözlemler,  XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, (4-7 Eylül), Özetler: 129, Malatya, 2002 (Poster) (Abstract-özet yayın).

E5. Akan, H., Hatemov, V. ve Kaya, Ö.F., Şanlıurfa’nın Park ve Bahçelerindeki Dendrofloranın Floristik Yönden Araştırılması, HÜBAK 1. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 16 Şubat, Bildiri Özet Kitabı:  48, Şanlıurfa, 2004 (Bildiri) (Abstract-özet yayın).

E6. Korkut, M. ve Akan, H.,  Şanlıurfa Piyasasinda Satılan Tıbbi Bitkiler, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran), 5. Seksiyon: Botanik (Sistematik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi) Özetleri: 20,  Adana, 2004 (Bildiri) (Abstract-özet yayın).

E7. Akan, H, Eker İ ve Aslan M, Kapari (Keber) Bitkisinin GAP Bölgesindeki İhracatı ve Son Populasyon Durumu, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran), 5. Seksiyon: Botanik (Sistematik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi) Özetleri: 140, Adana, 2004 (Poster) (Abstract-özet yayın).

E8. Akan, H ve ark., Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Florası, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran) 5. Seksiyon: Botanik (Sistematik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi) Özetleri: 41, Adana, 2004 (Bildiri) (Abstract-özet yayın).

E9. Akan, H. ve Balos M.M, Şanlıurfa’da doğal dayılış gösteren bazı geofitlerin kaya bahçelerinde değerlendirilmesi, I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, Sempozyum özet kitabi, s.15,  (26-27 Mayıs, İzmir) (2005) (Abstract-özet yayın).

E10. Akan, H ve ark., Harran Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Atatürk Arboretumu’nun Mevcut Durumu ve Geliştirme Stratejileri” I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu (26-27 Mayıs, İzmir) Sempozyum özet kitabi, s.12, (2005) (Abstract-özet yayın).

E11. Babaoglu S, Açik L, Ekici M, Akan H., Astragalus cinsine ait Onobrychioidei DC. Seksiyonundaki taksonomik iliskilerin protein profilleri ile belirlenmesi, XIV Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskisehir, 2005 (Abstract-özet yayın)  

E12. Eker, İ, Koyuncu M, Akan H.  Şanlıurfa İli Geofit Florası,  18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası,  Özet Bildiri Kitabı, sayfa 28, 26-30 Haziran (2006), (Abstract-özet yayın). 

E13. Martin E, Akan, H., Ekici M, Aytaç Z. , Türkiye’de Yetişen Trigonella L. (Fabaceae) cinsine ait taksonların karyotip analizi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitapçığı,  sayfa 25, 26-30 Haziran , Kuşadası, (2006), (Abstract-özet yayın)  

E14. Akan H, Mirdeslioğlu M.N, Şanlıurfa Yöresindeki bazı baklagil bitkilerin etnobotanik özellikleri,  19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008 Trabzon (Poster) (Abstract-özet yayın)  .

E15. Akan H, Mirdeslioğlu M.N, Şanlıurfa’nın Endemik Bitkileri, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008 Trabzon (Poster) (Abstract-özet yayın)

E16. Akan, H.,  Kılıç Ö.S, Mirdeslioğlu M.N, Aydoğdu M.  Okul dışı çevre eğitiminde GAP Doğa Eğitimi Projesi, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008 Trabzon (Poster) (Abstract-özet yayın).

E17. Akan H (2008). Türkiye Trigonella(Leguminosae)Larının Revizyonu, I.Ulusa Baklagil Çalıştayı, Özet Kitapçığı,  11-13, Şanlıurfa 11-13 Nisan 2008.

E18. Murat Ekici, Hasan Akan, Zeki Aytaç, Türkiye’deki Astragalus L. Cinsine Ait Incanı Dc. Seksiyonunda Yer Alan Cr Ve En Kategorilerindeki Taksonlar, Pamukkale Üniversitesi 21–25 Haziran  ,  20.Ulusal Biyoloji Kongresi,  Denizli. 2010.

E19. Akan H. (2012) Türkiye'de Orkide Turizmi. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Menemen/İzmir. 25-26 Nisan 2012 (Bildiri).

E20. Eryılmaz R. Akan H. (2012) Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Orkideler Üzerinde Ön Araştırmalar. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Menemen/İzmir. 25-26 Nisan 2012 (Poster).

E21. Akan H (2012). Gül Turizmi, Her yönüyle Gül turizmi Sempozyumu, 7-9 Haziran 2012, İsparta.

Etnobotanik Duyurlar
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.336416.4019
Euro17.514717.5849
Saat
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret96891